Short thought #6 – a … fan?

What I really hate about some comments in social networks is when people comment like these:

  • I’m a fan of this team, but I think the other played better.
  • Not a fan of this guy, but I truly like him.
  • I always like him, but this time …

When I see those then I can’t help but sigh and skip to the new topic. Why some people have to add backgrounds to their opinions? There are many methods to strengthen your ideas, but not the backgrounds one, since it doesn’t have anything to do with the opinions. Really no.

So, just comment humbly but straightforwardly what you want to express, because these prefixes don’t help much.

Xin bày mấy cách để phát triển nền bboy Việt Nam

Người ta bảo nếu đêm không ngủ được thì hãy viết tất cả những gì trong đầu ra. Khi viết hết thì ngủ sẽ ngon.

Mình biết đây là một trong những chủ đề rất khó viết, nhưng với kinh nghiệm cá nhân ít ỏi trong vài năm cộng với việc đã từng suy nghĩ về điều này, thì mình cũng mạnh dạn nói đến một số điều – từ đơn giản đến khó khăn – cho tất cả những người tham gia bộ môn Breaking từ trẻ đến già, từ lâu năm đến vài ngày trong tháng, cùng có thể thực hiện được.Read More »

Chưa bao giờ thấy sợ cái nóng như bây giờ

Khoảng 15 năm trước khi hồi mình còn học cấp 1 thì mình được cho 1 cuốn tiểu thuyết tên là Những tấm lòng cao cả (tiếng Anh: Heart) của Edmondo De Amicis. Dưới hình thức 1 cuốn nhật ký, truyện viết về những câu chuyện truyền cảm hứng cho lòng tốt, đức tính dũng cảm, trung trực, và rất vân vân những điều tốt khác mà đối với mình, đấy là 1 nguồn “cảm hứng ” dồi dào để được 8 9 môn Văn hồi lớp 5.

Read More »