Short thoughts #3 – creativity of the youngsters

Honestly speaking, I have never believed in creativity coming from nowhere.

I have heard and seen for myself, that many young fresh Vietnamese bois said they were  creating. But what I saw then was a bunch of “instructed” set of moves of some pioneers, those standing out guys of their time. So was that realllly creating?

Maybe, those youngsters were trying to do something that their colleagues didn’t, and thus they ended up being affected (not so like inspired) from the pioneers. For what is worse, they copied them.

Is it acceptable to do such sinful things to the older generation? Depending on how they perceive the materials, how they reconstruct them to be new versions by adding some new stuffs to suit themselves the best. If they can, then the answer is a yes.

So the best and the fairest thought of myself when hearing those somewhat “arrogant” assertions from the young is to let them progress through time. If they can branch out, its a bliss, else then they are another trash biter.


 

Tôi đã từng nghe nhiều người Việt Nam lúc mới tập nhảy nói rằng họ đang “sáng tạo” hoặc về chiêu thức của họ: “cái này là sáng tạo”. Có điều lúc tôi theo dõi chiêu / set đó thì phát hiện ra đó là một hay một số chiêu “mẫu” bởi một người nổi tiếng của thế hệ trước. Thế có phải gọi là sáng tạo không?

Có thể những người trẻ luôn muốn thực hiện điều gì đấy mới mà bạn họ ở trên chỗ tập không làm, và rồi cuối cùng là họ sẽ bị ảnh hưởng (không phải cảm hứng) từ mấy ông tiền bối. Tệ hơn là họ cọp y chang.

Tội lỗi này liệu có chấp nhận được? Thực ra thì tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận những thứ hay ho của họ, cộng thêm cách họ sửa đổi và thêm thắt chiêu thức đó sao cho phù hợp nhất với bản thân. Nếu họ làm được, thì câu trả lời sẽ là có.

Thành ra ý nghĩ mà tôi thấy ổn và công bằng nhất khi nghe những câu nói hơi tự kiêu của mấy bạn trẻ và mới hơn mình là để từ từ rồi xem. Có điều gì khác thực sự xuất hiện thì đó là điều đáng mừng, nếu không thì lại thêm một kẻ vứt đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s