Xin bày mấy cách để phát triển nền bboy Việt Nam

Người ta bảo nếu đêm không ngủ được thì hãy viết tất cả những gì trong đầu ra. Khi viết hết thì ngủ sẽ ngon.

Mình biết đây là một trong những chủ đề rất khó viết, nhưng với kinh nghiệm cá nhân ít ỏi trong vài năm cộng với việc đã từng suy nghĩ về điều này, thì mình cũng mạnh dạn nói đến một số điều – từ đơn giản đến khó khăn – cho tất cả những người tham gia bộ môn Breaking từ trẻ đến già, từ lâu năm đến vài ngày trong tháng, cùng có thể thực hiện được.Read More »

My upcoming personal training lists

By the time I am getting ready for the new semester, I will create for myself an in-a-nutshell breakdance tutorial, but I really think someone who reads this can share and find my inexperienced knowledge somewhat reasonable. My upcoming posts will then consist of these topics:

  • Getting ready
  • Toprocks in a nutshell and the fresh feelings
  • Footwork fusing
  • Spicy powermoves
  • Freeze up!
  • Getting all together

Thói quen đi training thay đổi như thế nào

Khoảng tháng 12/2017 mình về Việt Nam chơi và cũng tranh thủ giao lưu với 1 vài nhóm tập breaking ở đây. Mình tập ở 4 chỗ: công viên Lê Thị Riêng, trường HUTECH, trường Cao Thắng và chung với hội nhóm của trường Bách Khoa, và phải thú thật là không có 1 chỗ nào tạo cảm giác được cho mình. Có lẽ là vì nhập gia tùy tục – tập ở Đức nhiễm thói quen của người Đức, không còn cảm giác như ở Sài Gòn.

Read More »