Thói quen đi training thay đổi như thế nào

Khoảng tháng 12/2017 mình về Việt Nam chơi và cũng tranh thủ giao lưu với 1 vài nhóm tập breaking ở đây. Mình tập ở 4 chỗ: công viên Lê Thị Riêng, trường HUTECH, trường Cao Thắng và chung với hội nhóm của trường Bách Khoa, và phải thú thật là không có 1 chỗ nào tạo cảm giác được cho mình. Có lẽ là vì nhập gia tùy tục – tập ở Đức nhiễm thói quen của người Đức, không còn cảm giác như ở Sài Gòn.

Read More »