Read More

Sinh viên ăn Tết

Mình bắt đầu sang Đức từ 2015, tính đến nay thì đây là cái Tết thứ 3 xa nhà.

Nếu ai học ở Uni thì sẽ hiểu ngay: do học kì bắt đầu từ khoảng 15.10,  nên tầm tháng 2 tháng 3 sẽ là tháng thi. Nghĩa là bảo sem break của trường vừa có vừa không cũng đúng. 2 tháng này thì trường không còn tiết học nữa, nhưng mà các môn thi thì sẽ rải rác đều đều nên không bao giờ trong tình trạng thảnh thơi cả.

Read More

Why I choose to teach kids Bboying

(read all the article to see my training video, and sorry for bad English)

Having been living in Germany for 2 and a half year now, I am just like other students, struggling with study life and financial problems. Also, I myself nearly forgot lots of time that this Friday is Tet, then I quickly realized how hard this week has been for me (3 exams in 5 days, with 2 nearly failed).