Xin bày mấy cách để phát triển nền bboy Việt Nam

Người ta bảo nếu đêm không ngủ được thì hãy viết tất cả những gì trong đầu ra. Khi viết hết thì ngủ sẽ ngon.

Mình biết đây là một trong những chủ đề rất khó viết, nhưng với kinh nghiệm cá nhân ít ỏi trong vài năm cộng với việc đã từng suy nghĩ về điều này, thì mình cũng mạnh dạn nói đến một số điều – từ đơn giản đến khó khăn – cho tất cả những người tham gia bộ môn Breaking từ trẻ đến già, từ lâu năm đến vài ngày trong tháng, cùng có thể thực hiện được.Read More »